Logo Life Citywater_logo_small

27.04.2015

Lõppes Lepiku kraavilõigu renoveerimine

Homme, 28. aprillil kell 15:00 toimub Tallinna Botaanikaaias renoveeritud Lepiku kraavilõigu esitlus. Eurorahade toetusel korrastati kraavilõik, kus rakendati erinevaid loodusliku puhastusmehhanismiga veekaitsemeetmeid. Rekonstrueeritud kraavilõigul on oluline roll parandada Lepiku asumist Pirita jõkke voolava sademevee kvaliteeti.

Euroopa Komisjoni programmi Life+ projekti CITYWATER raames renoveeriti Tallinna Keskkonnaameti tellimisel Tallinna Botaanikaaias 195m pikkuselt Lepiku kraavilõik. Rekonstrueerimise põhieesmärk on Pirita jõkke voolava sademevee kvaliteedi parandamine vähendades heljumi ning lämmastiku- ja fosforiühendite jõudmist Pirita jõkke. Ühtlasi aitavad avatud sademevee lahendused vähendada sademeveest tingitud üleujutusi Lepiku asumis.

Lepiku kraavilõik sai valitud tööde teostamiseks kindla eesmärgiga. Lepiku kraav voolab läbi Tallinna Botaanikaaia territooriumi ja suubub Pirita jõkke, mis on Natura 2000 ala. Lepiku asum, mis asub kraavi ülemjooksul, on pidevalt laienemas, mistõttu kraavile langev koormus on aastatega  suurenenud ning vajadus vee puhastamise järele olulisel määral tõusnud.

Tööde käigus puhastati nii kraavi põhi kui truubid setetest ja eemaldati vana paekivi vooderdus. Seejärel kindlustati kraavikaldad erosiooni vastu, põhi ja küljed vooderdati uuesti paekividega. Lõigu ulatuses kujundati looduslik puhastumisprotsess: moodustati paisualad, astangud ning istutati funktsionaalne taimestik.

Lepiku kraavilõigu projekteeris Inseneribüroo Urmas ja Nugin OÜ ja ehitustööd teostas G-Floos OÜ. Rekonstrueerimise maksumus oli ligi  29 000 eurot, millest 15% kaeti Tallinna Keskkonnaameti eelarvest, 85%  projekti CITYWATER eelarvest.
Euroopa Komisjoni programmi Life+ projekt „CITYWATER – võrdlusuuringud linnade veekaitses“ on 3 aastat (2012-2015) kestev projekt, mis on kaasfinantseeritud Euroopa Komisjoni, Tallinna linna ja Soome Keskkonnaministeeriumi poolt.

Lisainfo projekti kohta: https://www.tallinn.ee/est/Vordlusuuringud-linnade-veekaitses-CITYWATER

Karolin Kairo-Gasman
Projektijuht
Tel: 616 4064

Download press release as PDF