CITYWATER tegevused

CITYWATERi projekt on suunatud põhiliselt Eesti, Läti ja Leedule ning eesmärkideks on seatud:
• Läänemere väljakutse projekti tutvustamine ja edendamine, loe veel
• Keskkonnateemalise kommunikatsiooni edendamine Balti riikide vahel, loe veel
• Sademevee probleemide lahenduste leidmine, loe veel
• Tasuvusanalüüs eutrofeerumise vähendamiseks, loe veel
• Projekti tulemuste levitamine, loe veel