Sademevee käitlemine

Sademevesi ehk sadevesi on nii  vihma kui ka lume või rahena taevast tulnud vesi, mis ei ole maapinnalt veel midagi kaasa võtnud. Kanalisatsioonis voolavat sademevett, mis on kogutud linnastunud piirkondades vett mitte läbilaskvatelt pindadelt, nimetatakse valinguveeks. Liikudes mööda vett mitteläbilaskvaid pindasid, seob vesi endaga kaasa erinevaid  toitaineid, kahjulikke aineid ja muid saasteaineid.

Valinguveel on kaks olulist parameetrit: kogus ja kvaliteet.Kliima muutustest tulenevalt prognoositakse Põhja Euroopasse sademeid enam kui neid on olnud seni. Pidev linnastumine, mis toob endaga kaasa rohkem vett mitteläbilaskvat pinda, takistab maha sadanud vee loomulikku imbumist pinnasesse. See aga tähendab, et vajadus süsteemse sademevee juhtimise järele aina tõuseb ning osatähtsus loomuliku imbumissüsteemide väljaarendamisele kasvab. Kodanikele tähendaks see näiteks haljasalade, rohekatuste ja imbtiikide lisandumist linnapilti.

CITYWATERi projekt viib ellu konkreetseid sademevee lahendusi igas partner linnas: Helsingis, Tallinnas ja Turus. Linnade vaheline hea koostöö annab hea võimaluse diskussiooniks ning uute lahenduste väljaarendamiseks, kuidas parendada sademevee juhtimist linnastunud piirkondades. Projekti käigus välja töötatud lahendused loovad meile lisavõimalusi, kuidas tulevikus sademevett paremini juhtida. Projekti tegemisi koordineerib Helsingi linn.

Projekti eesmärke püütakse saavutada läbi mitmete tegevuste: korraldatakse õppereis omavalitsusse, kus sademevee juhtimine on kõrgelt arenenud ja rahvusvaheliselt tunnustatud. Korraldatakse rahvusvaheline seminar avaliku sektori spetsialistidele ning koostatakse brozüür projekti käigus partnerlinnas teostatud sademevee probleemide lahendustest.