Läänemere väljakutse projekti edendamine

„Läänemere väljakutse“ on rahvusvaheline projekt Läänemere seisukorra parandamiseks. Tähelepanu keskmes on  konkreetsete veekaitse meetmete leidmine kohaliku omavalitsuse tasemel, rõhutades linnade ja valdade tähtsust. „Läänemere väljakutse“  projekt sai alguse 2007 aastal, kui Helsingi ja Turu linnapead soovisid midagi võtta ette Läänemere seisukorra parandamiseks. Läänemere halb seisund on riikliku tähtsusega küsimus ning mõjutab otseselt  konkurentsivõimet ja heaolu ranniku asumites. Võrgustik on loodud linnade, valdade, MTÜ-de, ettevõtete ja teiste valitsusväliste organisatsioonidega. Võrgustikuga ühinemiseks peab korraldama ürituse, mis on pühendatud Läänemere kaitseks ning seejärel ühinema Läänemere väljakutse deklaratsiooniga.

CITIWATER on tihedas koostöös „Läänemere väljakutse“ projektiga, pühendudes vabatahtlike kaasamisele, kes korraldaksid erinevaid aktsioone projektis seatud eesmärkide nimel ning ühtlasi kaasaks uusi aktiviste Balti regioonis. Projekti juhib Helsingi linn ning CITYWATERi geograafiline fookus on suunatud  Eestile, Lätile ja Leedule.

Uute kontaktide leidmise eesmärgil korraldatakse Balti regiooni partneritele kaks mahukat seminari. Samuti oodatakse juba olemasolevaid partnereid osalema teiste poolt korraldatud üritustel, sest seminarid on parimad paigad koostööpartnerite leidmiseks ja ideede vahetuseks.

Loe veel:

Banner The Baltic Sea Challenge

KONTAKT :

CITYWATER:
Tina Nyfors
tina.nyfors[a]hel.fi
+358 40 510 2192

Läänemere väljakutse koordinaatorid:
Lotta Ruokanen
lotta.ruokanen[a]hel.fi
+358 40 334 7078

Salla-Maria Lauttamäki
salla-maria.lauttamaki[a]centrumbalticum.org
+358 40 556 5426