Keskkonnaalane kommunikatsioon

Kui linnades ja valdades rakendatakse uusi veekaitse meetmeid, on nii kodanike kui organisatsiooni sisene toetus väga oluline. Selleks, et välja selgitada efektiivseid veekaitse meetmeid, peab arvestama ka üldsuse ootuseid, arvamusi, ettepanekuid ning üleüldist suhtumist teemasse.

CITYWATERi projekti käigus teostas Tallinna Ülikool keskkonnateemalise küsitluse kodanike ja omavalitsuste seas nii Eestis, Lätis kui Leedus. Eesmärgiks on koostada abistav juhend linnadele ja valdadele, mis käsitleb probleemi, kuidas üldsusele edastada keskkonnaalaseid küsimusi.
Kodanikele andis uuring teavet selle kohta, mida inimesed keskkonna säästmisest teavad ja kuidas nad keskkonnaprobleeme tajuvad. Küsimustiku teemaks oli veekaitse ning  uuriti, kes kodanike arvates vastutavad Läänemere kaitse eest ja mida kodanik ise oleks valmis tegema, et kaitsta veekeskkonda.

Küsimustik omavalitsustes toob esile praeguse praktika keskkonnateemalises kommunikatsioonis ning aitab luua võimalusi selle parandamiseks. Uuringu tulemused esitletakse töötubades ning kasutatakse CITYWATERI projekti eesmärkide täitmiseks.
Uuringud, mis on varasemalt läbi viidud Läänemere ääres elavate inimeste seas, näitavad, et sealsed inimesed on küll mures Läänemere seisundi pärast, kuid nad arvavad, et nad ise personaalselt ei saa mere hüvanguks midagi ette võtta. Inimeste arusaamist mõjutavad isiklikud tegurid (sugu, haridus, elukoht, kogemused ja teadlikkus valdkonna probleemidest) sotsiaalsed suhted ja ühiskondlikud tegurid (usaldus ametiasutuste vastu, valitsuse või kohaliku omavalitsuse suhtumine). Seega kommunikatsioon peaks põhinema arusaamadele ja uuring annab meile teadmised ühiskonna arusaamadest.

Balti riikide kodanike ja avalike asutuste seas viiakse läbi küsitlused, eesmärgiga tõsta keskkonnaalast teadmist ning ühtlasi korraldatakse kaks seminari, mis aitavad just munitsipaalametnikel saavutada paremat kommunikatsiooni kodanike suunas.