Juhend

CITYWATERi projekti üks tulem on juhend, mis sisaldab veekaitse meetmeid linnades. Juhend sisaldab ühtlasi ka teisi projekti tulemusi ja nende mõju.

Juhendi eesmärk on osalt jälgida CITYWATERI projketi mõju, teisalt levitada projekti tulemusi ka peale selle lõppu. Idee seisneb selles, et juhendit saaksid kasutada kõik kohalikud omavalitsused Läänemere piirkonnas ning ka teised EU liikmesriikide omavalitused nt Vahemere ja Musta mere ääres. Juhend aitaks kohalikul tasandil leida konkreetseid võimalusi veekaitse kohta, keskkonnamõjude ja kulude-tulude osas. Samuti näiteid  sellest, mida ja kuidas on tegevused läbi viidud teistes linnades. Juhendit oleks ühtlasi ka CITYWATERI projekti tulemuste levitamise visuaalne viis, seda oleks lihtne kasutada ja tõlgendada.