Partnerid

CITYWATER  on Helsingi ( juhtivpartner), Turu,  Tallinna ja Tallinna Ülikooli ühisprojekt.
Projekti käigus viiakse ellu järgmised tegevused:

Helsingi linn

  • Projekti koordineerimine
  • Läänemere väljakutse projekti tutvustamine Balti regioonis, põhirõhk on suunatud  Eestile, Lätile ja Leedule.
  • Sademe- ja reovee juhtimise lahenduste  tutvustamine
  • Veekaitse meetmete tasuvusanalüüsi  teostamine
  • Projekti tulemustel koostatud käsiraamat, mis toetab veekaitse meetmete pidevat arengut

Tallinna linn

  • Pirita jõkke voolava sademevee  kvaliteedi parandamine luues vooluveekoridorile naturaalne vee puhastumise süsteem

Turu linn

  • Sademevee juhtimise ehitustööde koordineerimine projekti tasemel
  • Avalikule sektorile suunatud seminaride korraldamine keskkonnaalaste kommunikatsiooniküsimuste teemadel
  • Sademevee juhtimise lahenduse ehitamine

Tallinna Ülikool

  • Keskkonnateemaline kommunikatsiooni juhtimine Eestis, Lätis ja Leedus.