Läänemeri

Läänemeri on üsna noor ja ökoloogiliselt tundlik merekeskkond. Mahult on see maailmas suuruselt teine riimveeline veekogu, kuid selle sügavus on keskmiselt ainult 55m ning vee viibeaeg ligi 30 aastat .

Riimvee madala soolsuse tõttu elab mereelustik üsna oma taluvuspiiri lähedal. Läänemeri on vertikaalselt kihistunud ning aeglasest veevahetusest tingituna on hapnikupuudus mereelustikule üks peamisi stressitegureid. Eelnevalt mainitud asjaolude tõttu on Läänemeri ainulaadne, kuid ka väga haavatav. Kahjuks on Läänemere näol tegemist ühe kõige saastatuma veekoguga maailmas. Aeglasest vee viibeajast, kujust ja sügavusest tingituna on meri eriti vastuvõtlik veel teistelegi stressiteguritele nagu eutrofeerumisele, reostusele ja toksilistele ainetele.

Läänemerd koormab veel toitainete ja teiste mürgiste ainete liigne sattumine merre ning samuti ka tihe meretransport.

Loe veel:

HELCOM koduleht
The Baltic Sea Portal koduleht