Linnad tervema mere nimel

Projekt „Linnad tervema mere nimel“  soovib oma tegevusega edendada veekaitse meetmeid Läänemere-äärsetes linnades ja valdades. Projekt kestis kaks aastat ning partneriteks olid Soome, Eesti ja Läti. Projekti eesmärk oli tugevdada kohalike pühendumist veekaitse töösse ning pakkuda neile tuge nende ettevõtmistes, plaanides ja igapäevategemistes.

Projekti eesmärgiks oli ühtlasi ka kommunikatsiooniprobleemide lahendamine sihtrühmade vahel ning uute aktiivsete kodanike värbamine võrgustikku. Sihtrühmi kutsuti osalema temaatilistele seminaridele, rahvusvahelistele konverentsidele ja õpperühmadesse. See andis võimaluse osalejatel ka omavaheliseks suhtlemiseks, ideede ja kogemuste vahetamiseks. Ühtlasi koostati ka käsiraamat „Läänemere kaitse linnades ja valdades“ (lae alla), et toetada sihtrühmade organisatsioonisisest tööd.

Projekt andis ülevaate ka partnerite,  Eesti, Läti ja Soome, asutuste poliitilisest ja rahvuslike tavade erinevusest. Võimalus jagada oma kogemusi ja väärtusi riigipiirist kaugemale, pakkudes veekaitsemeetmetest konkreetseid näiteid, oli väärt tunnus ja on endiselt oluline osa CITYWATER projekti töös.

Linnad tervema mere nimel:

Kestvus: 1. mai 2010 – 30. aprill 2012
Partnerid: Helsingi (juhtivpartner), Turu, Centrum Balticum, Tallinn, REC Estonia, ERKAS (Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arenduse Sihtasutus), LALRG ( Läti Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assotsiatsioon)
Eelarve: 671 479 EUR
Rahastajad: Kesk-Läänemere koostööprogramm  Interreg IVA 2007-2013 ja Edela-Soome Majandusarengu-, Transpordi- ja Keskkonnaamet.

Loe veel:

Cities_logo_tumma pohja

Banner The Baltic Sea Challenge