Läänemere väljakutse

Läänemere väljakutse on rahvusvaheline projekt, mis on suunatud Läänemere seisukorra parandamisele. Põhirõhk on asetatud tegevusele kohalikul tasemel. Partnerid on kohustatud planeerima ettevõtmisi, mis on suunatud kohalike veekogude puhastamisele, kuid mis tervikuna parandavad ka Läänemere seisukorda.

Selleks, et saavutada puhast ja elujõulist Läänemerd,  on Läänemere väljakutse seadnud järgmised eesmärgid:

• Puhas rannikuvesi
• Bioloogiliselt puhtad ja mitmekesised mereelupaigad
• Puhas ja ohutu veeliiklus
• Süstemaatiline veeala juhtimine
• Aktiivne Läänemere linnade koostöö

Läänemere väljakutse projekt sai alguse 2007. aastal, kui Helsingi ja Turu linnapead otsisid lahendusi Läänemere seisukorra parandamiseks. Läänemere halb seisund on riikliku tähtsusega küsimus ning mõjutab otseselt konkurentsivõimet ja heaolu ranniku asumites. Mere halb seisukord mõjutab mereala kasutamist nii otseselt kui kaudselt nõrgendades piirkondade majandust ja pidurdades arengut tulevikus. Puhas vesi parandab konkurentsivõimet ja loob heaolu.

Turu ja Helsinki linnad kutsuvad ettevõtlikke kogukondi liituma võrgustikuga, et Läänemere olukorda parandada. Tänaseks on võrgustikuga ühinenud juba ligi 200 partnerit, kelle seas on nii linnasid, valdasid kui ka ettevõtteid, haridusasutusi, MTÜ-sid ja ametiühinguid.

Loe veel:

Banner The Baltic Sea ChallengeÜhine Läänemere võrgustikuga! Ühineda on väga lihtne: esmalt tuleb pühendada vähemalt üks aktsioon Läänemere hüvanguks ning seejärel ühineda deklaratsiooniga. Lae alla

Näiteid ettevõtmistest, võrgustiku uudised, ideed ja inspiratsioon: BSC koduleht

Tegevuskava Turu ja Helsingi linnades 2014-2018 Lae alla

Läänemere väljakutse koordinaatorid:
Lotta Ruokanen
lotta.ruokanen[a]hel.fi
+358 40 334 7078

Salla-Maria Lauttamäki
salla-maria.lauttamaki[a]centrumbalticum.org
+358 40 556 5426