CITYWATER

Kuidas ja miks

life“CITYWATER – Võrdlusuuringud linnade veekaitses” on kolm aastat kestev projekt, mille eesmärgiks on parandada Läänemere rannikuvee kvaliteeti. Tähelepanu keskmes on  konkreetsete veekaitse meetmete leidmine kohaliku omavalitsuse tasemel, rõhutades siinjuures linnade ja valdade tähtsust.
Läänemere-äärsed linnad ja vallad on rannikuveest otsesed kasusaajad, kuid nad ka mõjutavad mere seisundit läbi erinevate tegevuste. Seetõttu on kohalike omavalitsuste roll rannikuvee ja Läänemere kui terviku seisundi parandamisel äärmiselt oluline.
CITYWATER on tihedas koostöös Läänemere väljakutse projektiga (Baltic Sea Challenge), ning projekti fookus on suunatud Balti riikidele: Eestile, Lätile ja Leedule.

Tegevused

● Läänemere väljakutse võrgustiku tutvustamine
● Keskkonnaalase kommunikatsiooni parandamine Balti riikide vahel.
● Sademevee probleemide lahenduste leidmine Helsingis, Turus ja Tallinnas
● Tasuvusanalüüs eutrofeerumise vähendamiseks
● Projekti tulemuste levitamine

CITYWATER lühidalt

Fookuses: Konkreetsed tegevused kohalikul tasemel Läänemere olukorra parandamiseks
Partnerid: Helsingi (juhtiv partner), Turu, Tallinna ja Tallinna Ülikool
Kestvus: 1. oktoober 2012 – 31. september 2015
Eelarve: 1,2 miljonit eurot
Rahastaja: Kaasfinantseeritud Euroopa Komisjoni Life+ projektist (50%), Soome Keskkonnaministeerium ja teised partnerid

 

Loe veel:

CITYWATER partnerid, loe veel
CITYWATER kontaktandmed, loe veel

Hki_Eng_RGBLogo_Tallinn Logo Turku Logo Tallinn University