Tervema Läänemere nimel!

Featured

life“CITYWATER – Võrdlusuuringud linnade veekaitses” on kolm aastat kestev projekt, mille eesmärgiks on parandada Läänemere rannikuvee kvaliteeti.

Tähelepanu keskmes on  konkreetsete meetmete leidmine kohaliku omavalitsuse tasemel, rõhutades siinjuures linnade ja valdade tähtsust. CITYWATER on tihedas koostöös Läänemere väljakutse projektiga ( Baltic Sea Challenge) ja on kaasrahastatud Euroopa Liidu Life+ programmiga. Loe veel CITYWATER.